Kurumsal
Anasayfa / Kurumsal / Hakkımızda

Hakkımızda

Bizde her zaman katı bir inanç olmuştur ki, hayatta kazandığımız bütün başarılarımız, hayat prensiplerimize ve iş ahlakına sadakatimiz, geçmişten ders alma yeteneğimizle alakalıdır. İnsanların yaşam seviyelerinin geliştirilmesi yolunda bize gösterilen itimadın verdiği sorumluluk duygusu cemiyetin inanç ve saygısını kazanmakta başlıca kıstasımız olmuştur

Üretim ve kominikasyon teknolojilerinin yenilenmesine, işlem giderlerinin (harcamalarının) daimi azaltılmasına, ürün ve hizmetlerimizin kalitesinin artırılmasına yönelik siyasetimiz piyasadaki mevkimizi pekiştirdi. Teknolojinin, özellikle de telekominikasyon sektörünün gelişimi, rekabetin keskinleşmesine ve dünyanın gittikçe küçülmesine sebep olmuştur. Buna rağmen, öz prensiplerimize olan güçlü inancımız sayesinde ; globalleşme olarak adlandırılan bu süreç, çeşitli işbirliğinin kurulması için güzel bir olanak olarak ortaya çıkmaktadır.

 • İşlerimizin temelinde hak anlayışı durur, terazimizi düzgün kurarız, başkalarının hakkına tenezzül etmeyiz.
 • Herkesin ektiğini biçeceğine inanırız, emek verenin karşılığını kazanacağını biliyoruz.
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tespit edip, beklediklerinden daha kaliteli ürün ve hizmet ile karşılamak temel hedefimizdir
 • İyi ahlaklı insanları istihdam ederiz, çalışanlarımızın "kendi işinin lideri" olduğuna inanırız.
 • Çalışanlarımızın motivasyonuna önem verir, performansları nispetinde maddi ve manevi destek veririz
 • Çalışanlarımızın kendilerini açıkça ifade etmesini teşvik eder, düşünce ve fikirlerine büyük önem veririz.
 • Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı çalışabilecekleri (tehlikesiz) iş ortamını hazırlarız.
 • Kurumumuz çalışanlarının dinamik ve sürekli gelişime açık olmasını başarılarımızın sürdürülebilirliğinin temeli olarak görürüz.
 • Kuruma duyulan güven ve bağlılığı yüksek derecede önemseriz.
 • Teknolojik yenilikleri hızla benimseriz ve geliştirerek kullanırız ve kendi know-how’umuzu oluştururuz.
 • Toplam kalite hayat tarzımızdır.
 • Topluma yararlı olmak ve bölge halkının güvenini kazanmak için azami çaba gösteririz.
 • İş yaparken doğal çevreyi korumak için çalışırız.
 • Bulunduğumuz ülkenin kurallarına uyarız.
 • Attığımız adımların gelecek nesillere ışık tutacak nitelikte olmasını hedefleriz.
 • İlişkide bulunduğumuz kişi ve kurumlarla karşılıklı saygıyı koruruz ve beşeri ilişkilerimizi sürekli geliştirmeye dikkat ederiz.
 • Rekabetin güzelliğine ve bizi mükemmelliğe götüreceğine inanırız.
 • Tüm çalışanlarımız ve iş ilişkisinde olduğumuz kişilere din, dil, ırk, milliyet ve sosyal statülerine bakmaksızın eşit davranırız.

Copyright 2003 - 2015 SİSTEM ÇELİK. Her hakkı saklıdır.